[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Larry Bond
Kocioł
TŁUMACZYŁ PIOTR SIEMION
WYDAWNICTWO Adamski i Bieliński
WARSZAWA 1993
Tytuł oryginału CAULDRON
Copyright ę 1993 by Larry Bond and Patrick Larkin
Redaktor Franciszek Marchel
Konsultant Jerzy Gawlicki
Opracowanie graficzne,
skład i łamanie
FELBERG
For the Polish edition Copyright ę 1993 by Wydawnictwo Adamski
i Bielinski Wydanie I
ISBN 83-85593-18-7
Wydawnictwo Adamski i Bielinski
Warszawa 1993
ark, wyd. 41, ark. druk. 45
Drukarnia Wydawnicza im. W. L Anczyca
w Krakowie, ul. Wadowicka 8
zam. 7881/93
Wszystkim czterem parom naszych dziadków, a więc
Ruth i Deweyowi Bondom,
Donowi i Beth Larkinom,
L A. i Mildred Petersonom
oraz Lawrence'owi i Irenę Thorntonom
Autorzy
Podziękowania
W pisaniu tej książki dopomogło nam wiele osób. Naszą szczególną
wdzięczność zaskarbili sobie: Chris Carlson, Don Hill, Jason
Hunter, Ferdinand Irizarri, ppłk. Jerzy Janas z Wojska Polskiego,
Don i Marilyn Larkinowie, Duncan i Chris Larkinowie, Erin Larkin-
Foster, Marshall Lee, Gary Morgan, John Moser, Bili Paley i
Briget Rivoli, Barbara Patrick, Tim Peckinpaugh i Pat McKinney-
Peckinpaugh, Laurel Piippo, Steve St. Claire, Pat Slocomb, Thomas
T. Thomas, George Thompson i Dr Tom Thompson (choć nie krewni),
a także Leonard Wong. Wszyscy oni przyczynili się do tego, że
książka odniosła sukces, lecz nie będą mieli nic wspólnego z jej
ewentualną porażką.
Stachowi Wóbchowskiemu
Tłumacz
Nota autora
„Kocioł" jest trzecią książką, jaką ja i Patrick Larkin
napisaliśmy wspólnie od początku do końca, od pierwszego zarodka
pomysłu aż po ostateczny, poprawiony maszynopis. Mówi się, że nie
ma gorszej rzeczy niż zbiorowe autorstwo - naszym zdaniem,
zupełnie niesłusznie. Podczas dwuletniej pracy, wspólnie
nakreśliliśmy zasadnicze wątki, stworzyliśmy główne postaci i
postaraliśmy się, aby ożyły. Choć style pisarskie każdego z nas
często odbiegają od siebie, obaj znamy się na tym rzemiośle na
tyle, że potrafimy połączyć nasze umiejętności, a także wzajemnie
uzupełniać nasze braki. Każdy z nas ma swoje ulubione typy
sytuacji, każdy też zna się na innych dziedzinach wojskowości i
polityki. Podobno są ludzie, którzy piszą książki w pojedynkę.
Naszym zdaniem, powinni się oni dobrze zastanowić czy ich metoda
jest aby słuszna. Pat i ja naganiamy się wzajemnie do pracy,
przerzucamy się pomysłami, pomagamy sobie nawzajem prostować zbyt
zagmatwane wątki. W tym przedsięwzięciu Pat jest nie tylko moim
wspólnikiem, lecz także przyjacielem. Dla uproszczenia, w
angielskim tekście uprościliśmy pisownię części obcych nazwisk
i nazw miejscowości. Z tych samych względów nie zawsze używamy
polskich i rosyjskich nazw sprzętu wojskowego, posługując się
często nomenklaturą NATO.
Dramatis personae
Amerykanie
Kapral Tim Adams, wojska lądowe USA - łącznościowiec kompani A
z 3. Batalionu 187. Pułku Piechoty, 101. Dywizja Lekka
(Desantowa) Alex Banich, alias Nikołaj Uszenko - oficer tajnych
służb CIA z placówki w Moskwie Podpułkownik Jeff Colby, wojska
lądowe USA - dowódca 3. Batalionu 187. Pułku Piechoty, 101.
Dywizja Lekka (Desantowa) Starszy sierżant Andy Ford „Zimny",
wojska lądowe USA - szef kompanii A z 3 batalionu 187 Pułku
Piechoty, 101 Dywizja Lekka (Desantowa) Generał Reid Galloway,
wojska lądowe USA - szef Połączonych Sztabów USA Mikę Hennessy -
agent CIA z placówki w Moskwie
Joseph Ross Huntington ID - doradca prezydenta USA
Podpułkownik Ferdinand Irizarri, wojska lądowe USA -amerykański
oficer łącznikowy przy polskiej 11. Dywizji Zmechanizowanej
Pułkownik Gunnar Iverson, wojska lądowe USA - dowódca 3. Brygady
w 101. Dywizji Lekkiej (Desantowej) Len Kutner - szef placówki
CIA przy ambasadzie USA w Moskwie John Lucier - sekretarz obrony
USA
Erin McKenna - analityk i specjalny ekspert amerykańskiego
Departamentu Handlu (biuro kontroli eksportu), oddelegowana do
ambasady USA w Moskwie. Walter Quinn - dyrektor Centralnej
Agencji Wywiadowczej
Kapitan Mikę Reynolds, wojska lądowe USA - dowódca kompani A z
3. Batalionu 187. Pułku Piechoty, 101. Dywizja Lekka (Desantowa)
Graton Scofield - sekretarz Departamentu Energii USA
Generał dywizji Robert J. Thompson ,$utch", wojska lądowe USA -
dowódca 101. Dywizji Lekkiej (Desantowej) Harris Thurman -
sekretarz stanu USA
Stuart Vance - agent wywiadu przydzielony do placówki CIA w
Berlinie Wiceadmirał Jack Ward, marynarka wojenna USA - dowódca
amerykańskiej II Floty, później dowódca połączonych sił morskich
USA, Wielkiej Brytanii i Norwegii.
Niemcy
Pułkownik Georg Bremer - dowódca 19. Brygady Grenadierów
Pancernych ze składu 7. Dywizji Pancernej Major Feist - oficer
sztabowy 7. Dywizji Pancernej
Major Max Lauer - dowódca batalionu rozpoznawczego 7. Dywizji
Pancernej Generał Karl Leibnitz - dowódca 7. Dywizji Pancernej
Jurgen Lettow - niemiecki minister obrony
Podpułkownik Klaus von Okien - dowódca 192. Batalionu ze składu
19. Brygady Grenadierów Pancernych Specjalny komisarz Werner
Rehling - oficer inspekcyjny Konfederacji Europejskiej przy
komendzie głównej policji węgierskiej Heinz Schraeder - kanclerz
Niemiec
Podpułkownik Wilhelm von Seelow „Willi" - oficer opera cyjny, a
później dowódca 19. Brygady Grenadierów Pancernych Podpułkownik
Otto Yorck - dowódca 191. Batalionu ze składu 19. Brygady
Grenadierów Pancernych
Francuzi
Nicolas Desaix - dyrektor DGSE (francuskich służb specjalnych),
później minister spraw zagranicznych Francji Major Paul Duroc -
agent DGSE do zadań specjalnych
Generał Claude Fabvier - dowódca IV. Korpusu wojsk Konfederacji
Europejskiej Admirał Henri Gibierge - szef sztabu francuskiej
marynarki wojennej Michel Guichy - minister obrony
Generał Etienne Montagne - dowódca II. Korpusu wojsk Konfederacji
Europejskiej Jacąues Morin - wicedyrektor, a następnie dyrektor
DGSE
Michel Woerner - agent DGSE do zadań specjalnych
Węgrzy
Generał brygady Imre Dozsa - naczelny komendant policji
węgierskiej Pułkownik Zoltan Hradetsky - komendant policji na
okręg Sopran, później odkomenderowany do komendy głównej w
Budapeszcie Oskar Kiraly - szef ochrony Vlada Kusina VTad Kusin -
przywódca opozycji węgierskiej Bela Silvanus - dyrektor
administracyjny w komendzie głównej policji w Budapeszcie Polacy
Major Marek Malanowski - dowódca 411. Batalionu Zmechanizowanego
ze składu 4. Dywizji Zmechanizowanej Generał dywizji Jerzy
Nowaczuk - dowódca 5. Dywizji Zmechanizowanej Major Mirosław
Prażmo - dowódca resztek 314. Batalionu Zmechanizowanego ze
składu 11. Dywizji Zmechanizowanej Generał armii Wiesław Staroń -
minister obrony narodowej
Porucznik Tadeusz Wójcik „lad" - urodzony w Ameryce pilot
myśliwców F-15, służący w 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we
Wrocławiu Generał broni Ignacy Zdański - szef sztabu generalnego
Wojska Polskiego Rosjanie
Marszałek Jury Kaminow - szef sztabu generalnego armii rosyjskiej
Pułkownik Walentin Sołowiew - zaufany adiutant marszałka Kaminowa
Paweł Sorokin - dyrektor pionu zaopatrzenia przy Ministerstwie
Obrony
* * *
Prolog
Listopad 1993 - „Widmo kolejnego krachu
finansowego krąży po Europie"
pisze „Wall Street Journal"
Wobec gwałtowności, z jaką rozwarstwiają się wartości podstawowej
stopy procentowej walut poszczególnych państw, a także w obliczu
coraz bardziej pesymistycznych prognoz na temat światowej
gospodarki, przez cały wczorajszy dzień narastała panika na
wszystkich europejskich rynkach finansowych. Mimo usilnych
interwencji ze strony banków centralnych w obu krajach, kurs
brytyjskiego funta i włoskiego lira wobec marki niemieckiej i
franka francuskiego obniżał się w katastrofalnym tempie. Wymiana
agresywnych not między przedstawicielami rządów w Londynie,
Rzymie, Berlinie i Paryżu spotęgowała tylko obawy, że obecnej
fali chaosu nie da się opanować bieżącymi środkami...
Styczeń 1994 - „Washington Post" pisze
o „fali rasistowskich zamieszek w największych miastach Europy"
Ugrupowania neofaszystów, skinów i nacjonalistycznych
ekstremistów, od dawna przeciwne przyjmowaniu kolejnych fal
uchodźców z ogarniętej nędzą Europy Wschodniej i Afryki
Północnej, zorganizowały serię krwawych manifestacji w kilku
przemysłowych miastach całej zachodniej części kontynentu. Bilans
całodniowych zamieszek to kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych i
znaczna liczba rannych...
Lipiec 1994 - przed „ostrym kryzysem w handlu
międzynarodowym" ostrzega „Los Angeles Times"
W opiniach polityków waszyngtońskich, ostatnie poczynania władz
Francji i Niemiec, chroniące rodzimy przemysł tych krajów przed
zdrową konkurencją producentów zagranicznych, stawiają Amerykę
wobec widma globalnej wojny handlowej. Obecnie przewodniczący obu
partii w Kongresie USA wspólnie opracowują projekt ustawy
o odwetowych cłach i restrykcjach importowych w stosunku do
wyrobów z obu państw zachodnioeuropejskich...
Grudzień 1994 - „Europa Wschodnia idzie pod
młotek", artykuł redakcyjny w „The Economist"
Aby zapewnić swoim krajom pomoc finansową i dostawy żywności
niezbędne dla przetrwania nadchodzącej zimy, grupy wojskowych,
które w ostatnim okresie objęły władzę w paru państwach na
wschodzie Europy podpisały nowe porozumienia, których efektem
będzie faktyczne przekazanie niemieckim i francuskim koncernom
przemysłowym kontroli nad całą wymianą handlową i rozwojem
gospodarczym w tych krajach. Wśród pierwszych sygnatariuszy
porozumień przekazujących suwerenność gospodarczą w ręce Paryża
i Berlina znalazły się tak zwane Rządy Ocalenia Narodowego na
Węgrzech, w Chorwacji, Serbii i Rumunii...
Luty 1995 - o „ostatecznym rozpadzie struktury
wojskowej NATO" donosi „Baltimore Sun"
Bezprecedensowa w historii świata epoka międzynarodowej
[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Linki