[ Pobierz całość w formacie PDF ]
 Niniejszy
darmowy
ebook zawiera
fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,
Darmowa publikacja
dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej
przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z
© Copyright for Polish edition by
Tytuł: Bohater własnego życia – fragment utworu
Autor: Anna Opala
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW:
EMAIL:
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
.....................................................................................6
................................................................................................................................7
................................................................................................................10
...............................................................................................10
...........................................................12
...................................................................................13
..............................................................................................................15
.............................................................................................................16
........................................................18
...........................................................................................19
.........................................................20
.....................................................................................................21
...........................................21
...........................................................23
..................................................25
...........................................................................................................26
.......................................................................................................27
...........................................................................................28
.......................................................................................................29
.............................................................30
.......................................................................................................32
...........................................................................................33
..........................................................................................................34
...............................................................34
..............................................................36
...........................................................36
......................................................37
..................................................................39
.......................................................................39
.......................................................................................................43
..........................................................................................46
...............................................................................47
...............................................47
.................................................................48
......................................................................................................50
..........................................................................................52
.......................................................................................................53
....................................54
............................................................................................56
..........................................................................................57
..................................................................................................58
Druga zasada: Cel musi pozostać w
rozsądnym zakresie pod Twoją kontrolą
...........................................................................................63
..........................................................................................64
................................................................................................65
........65
......58
...........................................................................................60
............................................................................................61
.................................................................................................................62
............................................62
...63
Twoje ćwiczenie
na dziś
............................................................................................67
..........................................................................................68
.............................................................................................................................69
..........................................................................................................69
......................................................................................................70
..........................................................................................................................71
.................................................................................72
..................................................................................................................73
.............................................66
.....................................................66
Twoje ćwiczenie na
dziś
BOHATER WŁASNEGO ŻYCIA —
Anna Opala
NLP w pigułce

str. 5
NLP w pigułce
Możesz zapytać, co takiego kryje się w tym krótkim, podręcznym po-
radniku, że idąc za jego wskazówkami, odmienisz swoje życie? Ta-
jemnica kryje się w technikach, które zastosujesz. To techniki NLP.
Może słyszałeś już, jak zawrotną karierę robią techniki NLP na rynku
szkoleń w ostatnich latach. A jeżeli NLP jest znaną Ci dziedziną –
mam nadzieję, że ponownie usystematyzujesz swoją wiedzę.
Czym jest świat NLP?
Świat NLP to życie pełne wewnętrznego blasku.
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik NLP rewelacyjnie
szybko potrafią sprawić, że Twoje życie staje się odtąd już tylko takie,
jakiego zawsze dla siebie pragnąłeś. Miliony ludzi na całym świecie
już je wykorzystało, kierując swoje życie na tory sławy i bogactwa.
Stosują je gwiazdy sportu, sceny, polityki. Wielu managerów między-
narodowych korporacji wydaje miliony dolarów na szkolenia z tech-
nik NLP dla swoich pracowników, aby podnieść jakość ich życia, a to
z kolei przekłada się także na efektywność w pracy.
A Ty jak często myślisz o banalnej prawdzie, że jeśli jeden człowiek
potrafi coś zrobić, potrafisz to także i Ty?
Copyright by Wydawnictwo
& Anna Opala
    [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Linki